Địa điểm tham quan

Trang chủ/Địa điểm tham quan/Quần thể tượng 54 dân tộc

Quần thể tượng 54 dân tộc

Với việc phục dựng lại hình tượng 54 dân tộc anh em của nước Việt Nam với trang phục, quần áo theo đúng nguyên mẫu , từ những dân tộc phổ biến nhất như Kinh, Mường, tới Bana, H’Mong …thì bên cạnh những bức hình đẹp,  du khách sẽ có thêm những hiểu biết, kiến thức về bản sắc, văn hóa các dân tộc Việt Nam.

AV6 33 AV6

Comment