Địa điểm tham quan

Trang chủ/Địa điểm tham quan/Khám phá thác Ao Vua, nơi đã đi vào huyền tích

Khám phá thác Ao Vua, nơi đã đi vào huyền tích

Bạn sẽ được khám phá thác Ao Vua, nơi đã lưu truyền bao huyền tích. Câu chuyện về Hùng Duệ Vương, công chúa Ngọc Hoa, thần núi Sơn Tinh, thần nước Thủy Tinh với cuộc chiến long trời nở đất của 2 vị thần mãi mãi là những truyền thuyết đẹp nhất của người Việt.

5 NNH_2635 NNH_2637

Comment