daongoc-contactbg

Bản đồ

Liên hệ với chúng tôi

CHI NHÁNH DU LỊCH ĐẢO NGỌC XANH

Address: TT Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ

Tel : 0210.655.88.22 – 0210.655.91.91 ( Khách sạn Kim Cương)

Tel : 0210.655.88.99 hoặc 0210.655.87.33 ( Nhà hàng Ngọc Trai )

Tel : 0210.655.88.66 ( Tắm Khoáng- VLTL )

Fax: 0210.3686883

Facebook : http://www.facebook,com/daongocxanhPT

Email : dulichdaongocxanh.av@gmail.com