Liên hệ

Trang chủ/Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN AO VUA

Address: Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội

Tel: 02433966272 – Fax: 02433.880.907

Webste: aovua.com.vn

CHI NHÁNH DU LỊCH AO VUA

Address: Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội

Tel : 02433.881.020 – Fax: 02433.881.885  

Webste: aovua.com.vn/aovuaxanh

Facebook:  http://facebook.com/aovuaxanh

 

CHI NHÁNH CÔNG VIÊN VĨNH HẰNG

Address: Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội

Tel : 02433.865.038   Fax: 02433.865.038

Mobile: 0988.665.268 (Mr Tuấn) 0978.535.418 ( Mr Hợp)

Webste: aovua.com.vn/congvienvinhhang

CHI NHÁNH DU LỊCH ĐẦM LONG

Address: Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội

( Khách sạn Đầm Long) Tel :  02433.621.588

( Nhà Sàn Đầm Long )  Tel : 02433.621.589 

Fax: 02433.621.412

Website: htttp://www.aovua.com.vn/dulichdamlong

Facebook: http://www.facebook.com/dulichdamlong

 

CHI NHÁNH DU LỊCH ĐẢO NGỌC XANH

Address: TT Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ

Tel : 0210.655.88.22 ( Khách sạn Kim Cương)

Tel : 0210.655.88.99 ( Nhà hàng Ngọc Trai )

Tel : 0210.655.88.66 ( Tắm Khoáng- VLTL )

Fax: 0210.3686883

Website: http://www.aovua.com.vn/daongocxanh

Facebook: http://facebook.com/daongocxanhPT

 

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message