Bảng giá các dịch vụ khác

Bảng giá các dịch vụ khác

Khu du lịch Ao Vua phục vụ quý khách hàng 1 số dịch vụ sau:
– Phòng ăn VIP riêng biệt
– Lửa trại
– Âm thanh công suất thường và lớn
– Văn nghệ dân tộc
– Lắp ráp sân khấu
– Phim 5D
– Và 1 số yêu cầu cụ thể của khách hàng
Giá các dịch vụ niêm yết

Liên hệ: 02433 88 1020 // 0325 910 998
 

A group of people dancing

Description automatically generated with low confidence
A group of people dancing

Description automatically generated with low confidence

 

Ao Vua