Người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Những bông hoa đẹp người cao tuổi của Thủ đô văn hiến, anh hùngThành phố Hà Nội có 1.043.278 NCT, chiếm 12,27% dân số. H
Xem Thêm...

UBND tỉnh tặng Công Ty Cổ Phần Ao Vua cờ thi đua xuất sắc từ 2002 – 2007

Trong quá trình hoạt động của Công Ty Cổ Phần Ao Vua đã đạt được những thành công và thắng lợi và được UBND tỉ
Xem Thêm...

UBND TP Hà Nội tặng Công Ty Cổ Phần Ao Vua cờ thi đua xuất sắc từ 2008 – 2015

Uỷ Ban  Nhân Dân Thành Phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công Ty Cổ Phần Ao Vua từ 2008 đến 2015.Nă
Xem Thêm...

Đảo Ngọc Xanh là đơn vị được Chính Phủ tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2016

Công Ty Cổ Phần Ao Vua – chi nhánh Du Lịch Đảo Ngọc Xanh được Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Tặng Cờ
Xem Thêm...
Ao Vua