Hội nghị & hội thảo

– Hội trường lớn:
+ Sức chứa khoảng 400 khách
+ Có điều hòa, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hợp lý, máy chiếu
+ Có nước uống
+ Giá: 6.000.000/buổi 

Liên hệ: 02433 88 1020

– Hội thảo 1: 
+ Sức chứa khoảng 50-70 người
+ Có điều hòa, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hợp lý, máy chiếu
+ Có nước uống
+ Giá: 3.000.000/buổi 

-Hội thảo 2:

+ Sức chứa khoảng 20 người
+ Có điều hòa, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hợp lý
+ Có nước uống
+ Giá: 1.000.000/buổi ( chưa có máy chiếu )

 

 

 

Ao Vua