Hội nghị & hội thảo

– Hội trường lớn:
+ Sức chứa khoảng 400 khách
+ Có điều hòa, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hợp lý, máy chiếu
+ Có nước uống
+ Giá: 6.000.000/buổi 
 

A picture containing ceiling, indoor, table

Description automatically generated

 

A picture containing indoor, ceiling, scene, auditorium

Description automatically generated

– Hội thảo 1: 
+ Sức chứa khoảng 50-70 người
+ Có điều hòa, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hợp lý, máy chiếu
+ Có nước uống
+ Giá: 3.000.000/buổi 
 

A picture containing indoor, ceiling, conference room, scene

Description automatically generated

 

A picture containing indoor, floor, ceiling, table

Description automatically generated

-Hội thảo 2:

+ Sức chứa khoảng 20 người
+ Có điều hòa, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hợp lý
+ Có nước uống
+ Giá: 1.000.000/buổi ( chưa có máy chiếu )

A picture containing indoor, table, wall, floor

Description automatically generated

 

A room with tables and chairs

Description automatically generated with low confidence

 

Ao Vua