Dịch vụ ăn uống cho người thân

Dịch vụ ăn uống cho người thân

Cơm chay, và các món ăn thường phục vụ cho người thân, khi đến hỏa táng và mai táng.

 

Ao Vua