Phòng nghỉ

Bảng báo giá phòng nghỉ khách sạn Kim Cương 

Liên hệ: 02106558822// 0968910998 //0946910998

Báo giá phòng nghỉ tập thể Ngọc Trai

  • Phòng tập thể 15 người: trong ngày 1,5 triệu
  • Phòng tập thể 40 người: trong ngày 3 triệu
    Liên hệ: 02106558899
Ao Vua