Thử thách đi bộ trên cao

Cùng vượt qua sợ hãi  đi bộ trên cây tại đồi thông Ao Vua, chặng đường hơn 60m lúc lắc sẽ là 1 trỉa nghiệm ấn tượng mới.

Ao Vua