Phòng nghỉ tập thể Ngọc Trai

Phòng nghỉ tập thể ở nhà hàng Ngọc Trai :

Phòng 15 người : trong ngày 1.5 triệu; qua đêm 2 triệu 

Phòng 40 người : trong ngày 3 triệu; qua đêm 4 triệu 

Hotline:  0210 6558899

Ao Vua