CÔNG TY CỔ PHẦN AO VUA ỦNG HỘ TỈNH PHÚ THỌ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

CÔNG TY CỔ PHẦN AO VUA ỦNG HỘ TỈNH PHÚ THỌ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

CÔNG TY CỔ PHẦN AO VUA ỦNG HỘ TỈNH PHÚ THỌ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Chiều ngày 19/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức lễ tiếp nhận tiền ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid- 19 của Công ty Cổ phần Ao Vua. Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hải- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng- Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ao Vua cùng các đồng chí Thường trực, lãnh đạo văn phòng và các ban chuyên môn Ủy ban MTTQ tỉnh.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hướng dẫn số 22/HD-MTTW-BTT ngày 19/3/2020 về việc “Triển khai hướng dẫn hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”Công ty Cổ phần Ao Vua ủng hộ 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi tiếp nhận, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh cảm ơn sự chung tay đóng góp của Công ty Cổ phần Ao Vua cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời tin tưởng doanh nghiệp sẽ nỗ lực khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập của người lao động; mong muốn doanh nghiệp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Nguồn : http://mattrantoquoc.phutho.gov.vn/Chuyenmuctin/Chitiettin/tabid/92/title/1317/ctitle/199/Default.aspx

 

Ao Vua