CT CP Ao Vua hỗ trợ nạn nhân da cam

CT CP Ao Vua hỗ trợ nạn nhân da cam

CT CP Ao Vua hỗ trợ nạn nhân da cam

Sáng 26/11/2021, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Ba Vì đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Vì nạn nhân chất độc da cam, giai đoạn 2016-2021.

Công ty Cồ phần Ao Vua tặng quà cho 40 người có công chăm sóc nuôi dưỡng nạn nhân da cam trên địa bàn huyện.

Nguồn: https://bavi.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/asset_publisher/jf5ueQPST2g6/content/hoi-nan-nhan-chat-oc-da-cam-dioxin-huyen-bieu-duong-cac-ien-hinh-tien-tien