Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần Ao Vua

Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần Ao Vua

Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần Ao Vua

Ngày 25-12-2022, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần Ao Vua tổ chức chương trình giao lưu giữa các nhà hảo tâm ủng hộ từ thiện với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm động viên, tạo điểm tựa cho trẻ em vượt khó vươn lên; đồng thời tri ân những tấm lòng hảo tâm trên hành trình quan tâm, chăm lo cho trẻ em nói chung, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng.