Khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng từ 100% nguồn kinh phí xã hội hóa

Khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng từ 100% nguồn kinh phí xã hội hóa

Khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng từ 100% nguồn kinh phí xã hội hóa

(HNMO) – Sáng ngày 27-12, UBND huyện Ba Vì, UBND xã Tản Lĩnh đã tổ chức khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Việt Long trị giá gần 750 triệu đồng. Đây là nhà sinh hoạt cộng đồng đầu tiên của huyện Ba Vì huy động 100% nguồn kinh phí đóng góp của doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn như: Công ty CP Ao Vua đã tặng trên 411 triệu đồng, Công ty CP sữa Ba Vì 50 triệu đồng, nhân dân các cụm 1,2,3 trên 190 triệu đồng… 

 

Đại diện UBND huyện Ba Vì, xã Tản Lĩnh và các doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn thôn Việt Long cắt băng khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng

Ngoài ủng hộ kinh phí xây dựng, nhiều cá nhân đã hiến đất để mở rộng khu sinh hoạt cộng đồng như hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hòa hiến 30m2, bà Đặng Thị Loan 10m2… Khu sinh hoạt cộng đồng rộng 1.200m2, bao gồm 1 hội trường quy mô gần 200m2, 1 nhà đa năng quy mô rộng 160m2, và các công trình phụ trợ khác với đầy đủ hệ thống chiếu sáng… Đây là khu sinh hoạt cộng đồng kiểu mẫu của huyện Ba Vì.Ông Bùi Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Tản Lĩnh cho biết, thôn Việt Long là một trong những thôn mới được thành lập của xã miền núi Tản Lĩnh (tháng 3- 2015) với khoảng 500 hộ dân. Vì là thôn “sinh sau đẻ muộn” nên chưa có nhà văn hóa thôn, mỗi khi sinh hoạt, nhân dân đều phải thuê bạt về căng, thuê bàn ghế để ngồi ở sân kho. Ngân sách địa phương rất khó khăn nên chưa thể bố trí kinh phí cho thôn xây dựng nhà văn hóa, do đó đông đảo nhân dân và DN trên địa bàn đã đoàn kết chung tay xây dựng công trình sinh hoạt cộng đồng này,

 

Đại diện các DN đóng góp xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng trao chìa khóa cho chi hội người cao tuổi của thôn Việt Long

Nguồn từ: http://hanoimoi.com.vn

(HNMO) – Sáng ngày 27-12, UBND huyện Ba Vì, UBND xã Tản Lĩnh đã tổ chức khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Việt Long trị giá gần 750 triệu đồng. Đây là nhà sinh hoạt cộng đồng đầu tiên của huyện Ba Vì huy động 100% nguồn kinh phí đóng góp của doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn như: Công ty CP Ao Vua đã tặng trên 411 triệu đồng, Công ty CP sữa Ba Vì 50 triệu đồng, nhân dân các cụm 1,2,3 trên 190 triệu đồng… 

 

Đại diện UBND huyện Ba Vì, xã Tản Lĩnh và các doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn thôn Việt Long cắt băng khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng

Ngoài ủng hộ kinh phí xây dựng, nhiều cá nhân đã hiến đất để mở rộng khu sinh hoạt cộng đồng như hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hòa hiến 30m2, bà Đặng Thị Loan 10m2… Khu sinh hoạt cộng đồng rộng 1.200m2, bao gồm 1 hội trường quy mô gần 200m2, 1 nhà đa năng quy mô rộng 160m2, và các công trình phụ trợ khác với đầy đủ hệ thống chiếu sáng… Đây là khu sinh hoạt cộng đồng kiểu mẫu của huyện Ba Vì.Ông Bùi Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Tản Lĩnh cho biết, thôn Việt Long là một trong những thôn mới được thành lập của xã miền núi Tản Lĩnh (tháng 3- 2015) với khoảng 500 hộ dân. Vì là thôn “sinh sau đẻ muộn” nên chưa có nhà văn hóa thôn, mỗi khi sinh hoạt, nhân dân đều phải thuê bạt về căng, thuê bàn ghế để ngồi ở sân kho. Ngân sách địa phương rất khó khăn nên chưa thể bố trí kinh phí cho thôn xây dựng nhà văn hóa, do đó đông đảo nhân dân và DN trên địa bàn đã đoàn kết chung tay xây dựng công trình sinh hoạt cộng đồng này,

Đại diện các DN đóng góp xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng trao chìa khóa cho chi hội người cao tuổi của thôn Việt Long

Nguồn từ: http://hanoimoi.com.vn