Mang no ấm cho người nghèo

Mang no ấm cho người nghèo

Mang no ấm cho người nghèo

PTĐT- Dự án “Hỗ trợ vốn giúp các hộ nghèo nuôi bò sinh sản phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống trên địa bàn tỉnh” do Công ty cổ phần Ao Vua đầu tư hơn 3 năm qua đã mang cơ hội cho nhiều người dân thoát nghèo.

Dự án hỗ trợ vốn giúp các hộ nghèo nuôi bò sinh sản phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống đã mang lại no ấm cho người nghèo 4 huyện Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn.

Chồng mất sớm, bà Nguyễn Thị Thanh ở khu 5, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông phải vất vả nuôi hai con ăn học, gia đình bà thuộc hộ nghèo. Nhờ dự án cho vay đối ứng mua bò, đến nay đã sinh được 4 con, gia đình đã thoát nghèo, bản thân bà có điều kiện tiếp tục nuôi hai con ăn học.

250 hộ dân của 21 xã thuộc 4 huyện Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn được hưởng lợi từ dự án. Đến nay đã có 185 gia đình vươn lên thoát nghèo, 55 hộ có chuyển biến trong cuộc sống, 26 hộ nhờ bán bò và sự giúp đỡ của anh chị em, dòng họ, chính quyền địa phương đã xây được nhà ở khang trang. Từ 250 con bò ban đầu cấp, đến nay tổng đàn bò của dự án đã tăng lên 530 con cho các gia đình nghèo nuôi góp phần đẩy mạnh tăng gia sản xuất, từng bước xóa đói giảm nghèo cho các gia đình đặc biệt khó khăn tại 4 huyện. Theo những người dân được hưởng lợi từ dự án, thì dự án này thực sự mang no ấm đến cho người nghèo.

Nguồn từ: http://baophutho.vn