Trao tặng quỹ khuyến học huyện Ba Vì

Trao tặng quỹ khuyến học huyện Ba Vì

Trao tặng quỹ khuyến học huyện Ba Vì

Công tác khuyến học có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự nghiệp giáo dục mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Chung tay góp sức vào phong trào khuyến học, Công ty cổ phần Ao Vua đã trao tặng 100.000.000 vào quỹ khuyến học huyện Ba Vì.