Công ty Cổ phần Ao Vua thiết kế logo mang diện mạo mới

Công ty Cổ phần Ao Vua thiết kế logo mang diện mạo mới

Công ty Cổ phần Ao Vua thiết kế logo mang diện mạo mới


Công ty Cổ phần Ao Vua thiết kế logo mang diện mạo mới

Logo mới của công ty Cổ Phần Ao Vua mang sắc thái mới nhưng vẫn giữ lại những nét tinh hoa trong logo cũ.

Mang diện mạo mới nhưng Công ty Cổ phần Ao Vua vẫn giữ khẩu hiệu “giữ trọn niềm tin” và lấy đó làm tiêu chí hoạt động của công ty.

Với mong muốn khách hàng không chỉ đến với Ao Vua để sử dụng dịch vụ,đối tác không chỉ đến với Ao Vua để hợp tác mà còn trao trọn cho Ao Vua niềm tin và gắn bó với Ao Vua lâu dài trên mọi chặng đường.

 

 

Ao Vua