Tổng Giám Đốc và các phó Tổng Giám Đốc tặng quà trung thu cho các cháu

Tổng Giám Đốc và các phó Tổng Giám Đốc tặng quà trung thu cho các cháu

Tổng Giám Đốc và các phó Tổng Giám Đốc tặng quà trung thu cho các cháu

Công ty cổ phần Ao Vua tổ chức đêm hội trăng dằm trung thu cho các con em nhân viên các chi nhánh.

  • Tổ chức thi làm kiệu, dước kiệu và chấm kiệu trung thu.
  • Tổ chức thi ca múa hát.
  • Tổ chức tặng quà trung thu cho các cháu học sinh giỏi từ Đại học đến tiểu học.

Công ty cổ phần Ao Vua tổ chức đêm hội trăng dằm trung thu cho các con em nhân viên các chi nhánh.

  • Tổ chức thi làm kiệu, dước kiệu và chấm kiệu trung thu.
  • Tổ chức thi ca múa hát.
  • Tổ chức tặng quà trung thu cho các cháu học sinh giỏi từ Đại học đến tiểu học.