AO VUA GIẢI NGÂN 4 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ 200 HỘ DÂN

AO VUA GIẢI NGÂN 4 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ 200 HỘ DÂN

AO VUA GIẢI NGÂN 4 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ 200 HỘ DÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN AO VUA GIẢI NGÂN 4 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ 200 HỘ VAY VỐN ĐỂ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ SINH SẢN 

Sáng ngày 07/5/2024, Ban Thường trực Hội Nông dân huyện Ba Vì tổ chức hội nghị bàn giao vốn của Công ty CP Ao Vua hỗ trợ hộ nông dân phát triển chăn nuôi bò sinh sản giai đoạn 4 (2024-2027).

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo dự án chăn nuôi bò sinh sản huyện Ba Vì đã tổ chức ký hợp đồng bàn giao vốn cho Ban quản lý dự án thuộc 07 xã: Khánh Thượng, Tản Lĩnh, Cẩm Lĩnh, Phú Sơn, Phong Vân, Vật Lại và Phú Đông. Theo đó, trong giai đoạn 4 (2024- 2027), Công ty cổ phần Ao Vua giải ngân số tiền 4 tỷ đồng cho Ban quản lý dự án 07 xã hỗ trợ 200 hộ có đủ điều kiện vay vốn để phát triển chăn nuôi bò sinh sản, mỗi hộ được vay 20.000.000 đồng, trong thời gian 36 tháng./.

Ao Vua