Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Xin gửi tới nửa thế giới ngàn lời chúc yêu thương.

Chúc Bà, Mẹ với bao người vui vẻ

Và Chị, Em trẻ mãi không già!

A group of people posing for a photo under a structure made of flowers

Description automatically generated with low confidence
A group of women posing in front of a sculpture

Description automatically generated with medium confidence
A group of women posing for a photo

Description automatically generated with medium confidence

 

A group of women posing for a photo

Description automatically generated with medium confidence

 

Ao Vua