Đại hội Công đoàn cơ sở CTCP Ao Vua 2023

Đại hội Công đoàn cơ sở CTCP Ao Vua 2023

Đại hội Công đoàn cơ sở CTCP Ao Vua 2023

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của CBNV-LĐ và đoàn viên Công đoàn hướng về Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sau 1 thời gian chuẩn bị tích cực, đảm bảo chặt chẽ các quy trình về Đại hội theo nguyên tắc Điều lệ Công đoàn, ngày 7/4/2023, Công ty cổ phần Ao Vua tổ chức Đại hội Công Đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự Đại hội có Ông Nguyễn Đức Nghĩa - Ủy viên BCH LĐLĐ TP Hà Nội, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Vì; Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Chuyên viên LĐLĐ huyện Ba Vì; Ông Nguyễn Ngọc Hà - Huyện Ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Thủy; Ông Chu Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty; cùng các đồng chí trong BCh Đảng ủy, ban giám đốc công ty, và 120 đại biểu đoàn viên ưu tú, đại diện cho ý chí, niềm tin và nguyện vọng của 340 đoàn viên Công đoàn trong Công ty cổ phần Ao Vua.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã triển khai và hoàn thành các nội dung :

  1. Thông qua và thảo luận báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cp Ao Vua nhiệm kỳ 2017-2022; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn cơ sở Công ty cp Ao Vua.
  2. Thảo luận, tham gia ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội Công đoàn huyện Ba Vì lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
  3. Bầu BCH Công đoàn cơ sở Công ty cp Ao Vua khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Ba Vì lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
  4. Tổng hợp, đề xuất với Đảng, chính quyền và Công đoàn cấp trên những kiến nghị của đoàn viên, CBNV-LĐ về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBNV-LĐ và hoạt động Công đoàn.

Với những kết quả trên, có thể khẳng định Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cp Ao Vua lần thứ V, nhiệm ký 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là nguồn sức mạnh giúp chúng ta tiếp tục phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống, tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, xây dựng Công đoàn cơ sở  công ty ngày càng vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền của cơ quan ngày càng ổn định và phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ao Vua