Đào tạo an toàn lao động - vệ sinh lao động

Đào tạo an toàn lao động - vệ sinh lao động

Đào tạo an toàn lao động - vệ sinh lao động

Theo định kỳ , hôm nay ngày 17/4/2023, Công ty cổ phần Ao Vua phối hợp cùng Công ty cổ phần kiểm định và huấn luyện ATVSLĐ Tp.HCM HOSITCO tổ chức kiểm định và đào tạo an toàn lao động - vệ sinh lao động cho cán bộ nhân viên trong Công ty.

Kiểm định an toàn là một công việc rất quan trọng để bảo đảm an toàn cho cả người sử dụng và thiết bị. 

An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động. 

Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động. 

Việc  đào tạo an toàn lao động - vệ sinh lao động cho cán bộ nhân viên sẽ giúp phòng tránh được tai nạn lao động và nâng cao ý thức cũng như tinh thần tự giác của người lao động, góp phần xây dựng sự phát triển toàn diện, bền vững và lâu dài của công ty, 

Ao Vua