Hiệp hội du lịch Việt Nam phối hợp với Hiệp hội du lịch Hà Nội triển khai Nghị quyết 82 của Chính phủ về phục hồi và phát triển du lịch, Kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam"

Hiệp hội du lịch Việt Nam phối hợp với Hiệp hội du lịch Hà Nội triển khai Nghị quyết 82 của Chính phủ về phục hồi và phát triển du lịch, Kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam"

Hiệp hội du lịch Việt Nam phối hợp với Hiệp hội du lịch Hà Nội triển khai Nghị quyết 82 của Chính phủ về phục hồi và phát triển du lịch, Kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam"

Hiệp hội du lịch Việt Nam phối hợp với Hiệp hội du lịch Hà Nội triển khai Nghị quyết 82 của Chính phủ về phục hồi và phát triển du lịch, Kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam"

Ngày 5/7,tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị "Triển khai Nghị quyết 82 của Chính phủ về phục hồi và phát triển du lịch và Kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam"(09/7/1960 – 09/72023). Dự và chúc mừng có đồng chí Đoàn Văn Việt -Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ông Vũ Thế Bình – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Thản – Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Hà Nội.

Tại hội nghị, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, điểm lại quá trình hình thành và phát triển của du lịch Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức trong đại dịch COVID-19.

Dù vậy, ngành du lịch đã kịp thời nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ các cấp, các ngành. Cụ thể, ngày 18.5.2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

Ngày 24.6.2023, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam với nhiều quy định thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam khẳng định: “Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận thức sâu sắc đây là cơ hội to lớn cho ngành du lịch và cũng là trách nhiệm nặng nề của các doanh nghiệp du lịch cả nước. Với tinh thần đó, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

Hoạt động này thể hiện sự thống nhất tư duy và hành động của cộng đồng doanh nghiệp du lịch là hội viên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, và sự cam kết của cộng đồng doanh nghiệp du lịch Việt Nam trong thực thi đường lối chính sách của Đảng, Chính phủ và Quốc hội về phát triển du lịch”.

Ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá Nghị quyết 82/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững là một bước quan trọng trong thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo đó, điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với ngành du lịch, sự chủ động, hành động quyết liệt, có trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương cũng như sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao trong việc đồng hành cùng ngành du lịch vượt qua khó khăn của cộng đồng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và toàn thể nhân dân trong cả nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh, hội nghị hôm nay được xem là hội nghị đầu tiên cụ thể hóa các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao cho ngành du lịch Việt Nam. Cùng với kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tại Quyết định số 1726/QĐ-BVHTTDL ngày 4.7.2023 đều hướng tới mục tiêu để ngành du lịch phát triển trọng tâm, trọng điểm.

Đồng thời, thứ trưởng hy vọng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch sẽ quán triệt, nắm rõ các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 82/NQ-CP. Trên cơ sở đó, các bên cùng chung tay đóng góp ý kiến, trao đổi, thảo luận nhằm xác định các nhiệm vụ trọng tâm của ngành du lịch Việt Nam trong thời gian tới để phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững, phù hợp với tình hình thực tiễn...

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường truyền thông, phổ biến về Nghị quyết 82 nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất hành động của các bên liên quan, đưa du lịch phục hồi và phát triển hiệu quả, bền vững như tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

Trong khuôn khổ sự kiện, một số cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch các địa phương, đại diện các doanh nghiệp du lịch trình bày phương hướng và kế hoạch cụ thể, bày tỏ khúc mắc cần giải quyết để tăng cường hoạt động du lịch, thu hút du khách trong 6 tháng cuối năm 2023.

Ao Vua