Khám và phát thuốc miễn phí cho hội Da cam

Khám và phát thuốc miễn phí cho hội Da cam

Khám và phát thuốc miễn phí cho hội Da cam

Sáng ngày 30/11 /2022, tại khu Chăm sóc sức khỏe Ao Vua đã tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội.

Ao Vua