Thành lập Chi hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Ao Vua

Thành lập Chi hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Ao Vua

Thành lập Chi hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Ao Vua

Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi người dân và của toàn xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, là sự nghiệp hôm nay và cả muôn đời sau.

Công ty phát triển lớn mạnh thì mỗi cá nhân và cả tập thể phải khỏe mạnh để làm việc và sáng tạo. Khu du lich Ao Vua thuộc Công ty cổ phần Ao Vua, với hơn 110 cán bộ nhân viên, hoạt động về lĩnh vực du lịch và chăm sóc sức khỏe. Với mục đích, muốn tuyên truyền, tư vấn, giáo dục kiến thức sức khỏe đến mỗi cán bộ nhân viên, để bản thân họ có kiến thức, hiểu biết về sức khỏe, góp phần thay đổi thái độ đối với sức khỏe, thay đổi cách ăn uống, sinh hoạt, tập luyện để nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật, giúp họ có thể nhận ra các vấn đề sức khỏe liên quan đến bản thân, gia đình, cộng đồng nơi họ đang sinh sống. 

Sau một thời gian nghiên cứu và chuẩn bị, Ban thường vụ Hội giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam đã quyết định thành lập Chi hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Ao Vua, để lan tỏa những điều tốt đẹp về sức khỏe đến với từng cán bộ nhân viên và cộng đồng, vì sự nghiệp Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, nâng cao chất lượng nòi giống, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.