HỘI GIÁO DỤC CSSK CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM THAM QUAN CÔNG VIÊN THẢO DƯỢC

HỘI GIÁO DỤC CSSK CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM THAM QUAN CÔNG VIÊN THẢO DƯỢC

HỘI GIÁO DỤC CSSK CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM THAM QUAN CÔNG VIÊN THẢO DƯỢC

1 ngày nắng đẹp, Công viên thảo dược – khu Du lịch Đảo Ngọc xanh vui mừng chào đón Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam đến tham quan.

 

 

 

 

Ao Vua