Việt Nam tăng 8 bậc xếp hạng năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu

Việt Nam tăng 8 bậc xếp hạng năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu

Việt Nam tăng 8 bậc xếp hạng năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu

Trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu năm 2017 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Việt Nam xếp hạng 67 trên 136 nền kinh tế, tăng 8 bậc so với đánh giá năm 2015.

 

Hang Sơn Đoòng – một trong những “báu vật” của du lịch Việt Nam. (Nguồn: Ryan Deboodt)

Các yếu tố nổi trội tạo nên năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam gồm tài nguyên tự nhiên (hạng 34), tài nguyên văn hóa (hạng 30) và sức cạnh tranh về giá (hạng 35).

Sự phát triển liên tục của nền kinh tế khiến du lịch công vụ ngày càng phát triển (tăng 3 bậc). Mức độ an ninh và an toàn của Việt Nam được xếp hạng 57 góp phần làm cho điểm đến du lịch Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng để nâng cao sức cạnh tranh của ngành du lịch, Việt Nam cần cải thiện mức độ bền vững về môi trường, đồng thời, Việt Nam còn hạn chế đối với các chỉ số như mức độ yêu cầu thị thực nhập cảnh (hạng 116), chất lượng hạ tầng du lịch (hạng 113), mức độ toàn diện của các dữ liệu liên quan đến du lịch (hạng 116) và chiến lược thương hiệu quốc gia (hạng 107)./.

Nguồn từ: http://www.dulichvn.org.vn