Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh.

Hội trường với sức chứa 500 người không gian rộng, đẹp, âm thanh công suất lớn, có điều hòa, sân khấu hiện đại với hệ thống hiệu ứng âm thanh ánh sáng đặc sắc.