Phòng Hội Thảo

Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh cung cấp dịch vụ phòng hội thảo phù hợp để tổ chức hội họp, xúc tiến maketing doanh nghiệp, tập huấn đào tạo nhân viên,…

Sức chứa 30-70  người, với không gian rộng, có âm thanh, điều hòa, nước uống, đầy đủ tiện nghi,…

 

 

 

 

 

 

 

Ao Vua